Statika

Provadíme statické zajištění, dodatečné zpevňování
a ztažení zdiva, zemin a nosných konstrukcí.

 • Podchycení základů staveb
  • betonáže, piloty, injektáže
 • Sanace trhlin
  • dodatečné ztužení helikální výztuží, trny
  • spřažení ocelovými táhly, lany
  • nerezové šroubovice
 • Uhlíkové lamely a tkaniny
 • Kotvení

Navrhneme vám řešení

Kontaktujte nás