Stabilizace svahů, kotvení

Realizujeme veškeré kotvení a stabilizační práce
od nesoudržných svahů a zemin po rozvolněné skalní stěny.

  • Injektáže zvodnatělých písků, štěrků
  • Kotvení a stabilizace rozvolněných skalních stěn
    • sítě, lana
    • geomontáže
  • Opěrné stěny, gabiony

Navrhneme vám řešení

Kontaktujte nás