Sanace zdiva a betonu

Využiváme nejmodernější technologie, včetně injektáže
a torkretáží pro komplexnost sanací.

 • Vysokotlaké čištění
  a tryskání vysokovodním paprskem
 • Pískování abrazivem
 • Injektáže
  • vysokotlaké chemické
  • beztlaké
  • cementové injektáže
 • Reprofilace zdiva a výztuže
 • Hydroizolace omítky a nátěry, stěrky
 • Stříkané betony a torkrety

Navrhneme vám řešení

Kontaktujte nás