Seznam referencí

Desítky let praxe a mnoho realizovaných projektů.

Objekty Maměnka, Zvonička, Libušín
 • Stabilizace základů, zdiva a schodišť
 • Valašské Muzeum v přírodě
Rezidence Kampa
 • Sanace, hydroizolace
 • HOCHTIEF CZ a.s.
Tunel Klimkovice
 • Sanace betonového tubusu
 • Subterra a.s.
Kolektor Ostrava
 • Ražba a stabilizační injektáže, zajištění nadloží
 • INGSTAV, Subterra a.s.
Vojenské letiště Pardubice
 • Sanace vzletové a přistávací dráhy
 • Ministerstvo obrany ČR
Tanvald - Desná - Mukařov
 • Sanace stožárových základů
 • ČEZ Distribuce a.s.
Sesuv Bílov dálnice D47
 • Skanska a.s.
Vodní kanál Slezská Harta
 • INGSTAV Opava
Kolektory Olomouc
 • Sanace, injektáže
 • Moravské teplárny Ostrava
OKD a.s. - objekty ze slojí
 • utěsnění průsaků plynu a hrázových objektů ze slojí
 • OKD a.s.
Kolektory Praha Centrum, Žižkov, Lužiny
 • Sanace
 • Kolektory Praha
Vodojem Řepiště
 • SMVak
Vodojem Muglinov
 • Hydroizolace stěrky
 • OVak
ČOV Jeseník
 • TCHAS a.s.
Fürstenberské zahrady - Pražský hrad
 • stabilizace a kotvení teras, piloty
 • INGBAU s.r.o.
Most č. 157-001 Český Krumlov
 • Statika a hydroizolace pilířů a mostovky
 • PSVS a.s.
Karlův Most - Křižovnické náměstí
 • Sanace, statika
 • NAVATYP a.s.
Protihluková stěna Praha R1
 • Navatyp a.s.
Vodní dílo Bystřička
 • INGSTAV Ostrava a.s.
Státní archiv Lysá nad Labem
 • Státní archiv ČR
OC Futurum Brno
 • Sanace
 • Skanska a.s.
ČOV Hodonín
 • Vodní zdroje Praha a.s.
UČOV Ostrava
 • Statutární město Ostrava
Zámek Mikulov
 • Stabilizace opěrných zdí
 • Regionální muzeum Mikulov
Vodní dílo Morávka
 • Oprava štol
 • Povodí Odry
Ministerstvo Financí ČR - objekt ul. Cihelná
 • Sanace
 • Ministerstvo financí ČR
Dna a hráze bazénů - Sareza
 • Sanace
 • Sareza a.s.
MŠ Poštovní
 • Sanace
 • Město Studénka
Sesuv - Břestek
 • Sanace
 • Obec Břestek
Elektrárna Třebovice
 • Opravy k-cí
 • Dalkia a.s.
Vodojem Bludovice
 • Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Harrachovský tunel
 • Sanace
 • PROMINECON CZ a.s.
OS Karlovy Vary
 • Okresní soud Karlovy Vary
Chrást u Chrudimi
 • Sanace, injektáže skladů
 • ČR - Správa státních hmotných rezerv
Opěrné stěny Libavá
 • ČR - Ministerstvo obrany
Tratě - Horní Lideč - Hranice
 • Revitalizace tratí
 • Ridera a.s.
Ocelová lávka, piloty - Hlučín
 • Město Hlučín
Vodojem Tichá
 • Sanace
 • Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Opěrná stěna Ivančice
 • Město Ivančice
Kolektor FnO
 • Sanace
 • Fakultní nemocnice Ostrava
Kolektory ČEZ Aréna
 • Veolia ČR a.s.
Mosty Staré Hamry
 • Sanace
 • ŘSD ČR
Ministerstvo Financí ČR, Letenská Praha
 • Sanace a hydroizolace budovy
 • Ministerstvo Financí ČR
Opěrné zdi - Potštejn
 • Opravy opěrných zdi
 • ŘSD ČR
Svah - Kamenice
 • Sanace svahu
 • Obec - Kamenice
Protipovodňové opatření
 • Povodí Moravy s.p.
Objekt ředitelství Praha
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
SPV. Budova - ČT
 • Sanace
 • Česká Televize
Vodní dílo - Boskovice
 • HOCHTIEF CZ a.s.
Vodní dílo Opatovice
 • SMP a.s. Vinci
Hrad Malenovice
 • Sanace
 • Zlínský kraj
Retenční nádrže
 • Sanace
 • ČEPRO a.s.
Zámek Raduň
 • Obnova zámku
 • Národní památkový ústav ČR

Navrhneme vám řešení

Kontaktujte nás