Reference

NÁZEV , POPIS PRACÍ

MÍSTO PLNĚNÍTERMÍN
1 Sanace objektu Maměnka Pustevny 1996
2 Sanace v objektu Podzemních garáží Ostrava 1998
3 Sanace v objektu Ostravské University Ostrava 2001
4 Hydroizolace SHOPPING PARK IKEA Ostrava 2001
5 Hydroizolace v obj. PHILIPS Hranice Hranice na Moravě 2001
6 Sanace a rekonstrukce na Krytém bazénu Ostrava Poruba 2001
7 Injektáž v objektu tratě ČD Studénka - Ostrava 2003
8 Plošná těsnící injektáž stěn Brumovský tunel 2003
9 Sanační práce nosné konstr. mostu Karviná Darkov 2004
10 Injektážní vrty na ochranné hrázi řeka Odra 2004
11 Sanace schodiště hlediště tribuny Vítkovice Aréna 2004
12 Kotvení šikmého kamenného obkladu Vodní dílo Bystřička 2004
13 Sanace komory č. 4 Vodojem Krásné Pole 2005
14 Sanace betonových konstrukcí ČOV Jeseník 2005
15 Odstranění havarijního zatékání Kolektory Praha 2005
16 Sanace aktivačních nádrží ČOV Karviná 2005
17 Sanace železobetonové konstrukce garáží Prokešovo nám. Ostrava 2006
18 Sanační práce, hydroizolace ČOV Jeseník 2006
19 Sanační práce - injektáže proti vlhkosti kolektor  Jeseník 2006
20 Sanace a oprava vnitřních omítek Lysá nad Labem Státní archiv ČR 2007
21 Kotvení a zpevňování palácových zahrad Furstenberské zahrady pod Pražským hradem 2007
22 mikropilotáž a provedení základů a spodní stavby Fýdek - Místek 2007
23 Sanační , stavební a zpevňující práce na terase zámek  Havířov 2007
24 Sanační práce Most  Český Krumlov 2007
25 Úprava povrchu podlah vratové koleje letiště Mošnov 2007
26 Sanace a zpevnění nábřežní zdi Karlův most , Praha 2007
27 Generální sanace nádrží ÚĆOV Troja 2008
28 Příprava území po ukončené hornické činnosti Rychvald - o.z. ODRA 2009
29 Protihluková stěna na MÚK Třebonice Řepy, R1 Pražský okruh 2009
30 Kolektor Poděbradova – oprava podlahy a dilatací Ostrava, ul. Poděbradova 2009
31

Rekonstrukce areálu fotbalového stadionu

Stovky , Frýdek Místek 2010
32 Stavební úpravy Byt.domu  - sanace táhly Cal Rezidence Kampa, Praha 2010
33 Mikropiloty - hydroizolace PORG Ostrava 2011
34 Sanace betonových stropů Mostecká , Praha 2011
35 Rekonstrukce hlubinného výsypníku důl Dukla , Havířov 2011
36 Sanace sesuvu  - stříkané betony Dálnice D 47  Bílovec 2011
37 Demolice ,rekonstrukce a statické zajištění SC BREDA & Weinstein, Opava 2012
38 Sanace ŽB nosníků OC Futurum Brno 2012
39 Sanace , úpravy povrchů , nátěry, malby podchod Venuše Ostrava 2012
40 Provedení podzemní těsnící stěny ČOV Hodonín

2012

41 Obnova území po těžební činnosti Ostrava - Nová Ves , hřbitov 2012
42 Sanace a oprava proti půsakům kolektor Ostrava Cetrum 2013
43 Sanace a injektáže zdiva , sanační omítky Hotel Pokrok , Bílá 2013
44 Kompletní rekonstrukce dosazovací nádrže ÚČOV Ostrava 2013
45 Stabilizace opěrných zdí Zámek v Mikulově 2014
46 Oprava drenážní štoly Vodní Dílo Morávka 2014
47 Sanace dělící hráze dna bazénu Letní koupaliště Ostrava - Vřesina 2014
48 Sanace sesuvů pudy Obec Břestek 2014
49 Rekonstrukce tunelu Harrachov 2015
50 Stavební úpravy , hydroizolace zdiva Okresní soud Karlovy Vary 2015
51 Revitalizace trati, mikropiloty protihluk. stěna trať Horní Lideč - Hranoice na Moravě 2015
52 Provedení ocelové lávky na mikropilotách Obec Hlučín 2015
53 Sanace vodojemu Vodojem Tichá 2015
54 Oprava havarijních průsaků spodní vody v kolektoru Ostrava 2015
55 Zpevnění podloží objektu Česká televize Ostrava 2016
56 Statické zajištění opěrné zdi Obec Ivančice 2016
57 Rekonstrukce, sanace vodojemu Kubištov-Předlice 2016
58 Sanace kolektoru a uložení dieselagregátu Fakultní nemocnice Ostrava 2016
59 Oprava utěsnění bezpečnostního přelivu Vodní dílo Fryšták 2016
60 Sanace propustků mostu Branná - Ostružná 2016
61 Sanace spodní stavbyopevnění mostu Staré Hamry 2016
62 Sanace suterénního zdiva  budovy SPŠ Zengrova 2016
63 Sanace ujíždějícího svahu Obec Kamenice 2016