VRTNÉ PRÁCE

Firma DEV Company s.r.o. se již řadu let specializuje na oblast vrtných technologií a je v tomto oboru schopna realizovat kompletní dodávky prací a to včetně materiálového i technologického návrhu řešení.

 

Oblasti použití vrtných prací:

 

Jádrové vrtání

Vrtání s jádrovým výnosem se používá především pro zhotovení otvorů o přesném průměru a umístění. Jedná se především o prostupy pro veškeré potrubí, otvory pro kotvy, kabelové trasy, průzkumné sondy či zatřídění a rozbor jádrových výnosů. Technologie vrtání se určuje dle vrtaného materiálu a způsobu využití otvorů či výnosů. Průměry vrtů se pohybují od 25 mm do 500 mm v libovolných délkách a sklonu.

Druhy vrtaných materiálů:

 • Beton
 • Železobeton
 • Zdivo
 • Kámen
 • Horniny

 

Vrty pro geotechnický průzkum

Jedná se zhotovení vrtů, ve který proběhne měření či zatřídění zemin pro další návazná geotechnická řešení v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologii či ložiskové geologii. Vrty provádíme dle rozsahu geologického průzkumu a to vrtnou soupravou na pásovém podvozku tp. Hvs 397 o průměru od 65 mm do 600 mm či ruční vrtnou soupravou s hydraulickým nebo vzduchovým agragátem tp. Turmag.

Oblasti použítí:

 • Zatřídění a charakteristika základových půd
 • Určení agresivity a přítoku podzemních vod
 • Zhotovení vsakovacích a čerpacích studní
 • Vrty pro inklinometrická měření
 • Vrty pro monitorovací systémy – sesuvy, skalní masivy

 

Podzemní vrtací práce

Vrtání v podzemních objektech spočívá především v stabilizaci a zpevnění zemin při ražbě tunelů, štol, kolektorů a dalších podzemních staveb. Samotné vrtání je realizováno soupravami tp. Boart Longyear LM 55 nebo HVS 397 a spočívá v zavrtání speciálních vysokopevnostích závrtných tyčí přes které jsou většinou prováděny injektážní práce pro samotné zpevnění či kotvení zemin a hornin. Z podzemních prostor jsme schopni provádět další vrtné práce souvisejíci s odvodem podzemích vod ze stavebních jam či vrty pro statické měření stability objektů a zemin.

 

Vrty pro založení a zpevnění staveb

Jedná se o zhotovení vrtů pro osazení stavebních prvků speciálního zakládání staveb viz. níže, které vedou ke zvýšení únosnosti základů, zabezpečení stavebních jam, zemních svahů a staticky narušených objektů.

Prováděné založení:

 • Mikropiloty, piloty, Kotvení
 • Zápory, Mikrozápory
 • Zemní hřebíky
 • Pažení stavebních jam
 • Lanové a tyčové kotvy

 

Vrty pro tepelná čerpadla

Firma DEV Company realizuje vrty pro tepelná čerpadla pomocí vrtné soupravy HVS 397 za použití ponorného vrtacího kladiva v kombinaci s průběžným šnekovým soutyčím. V dnešní době jde o nejrychlepší a tím i cenově nejpříznivětší zhotovení zemního kolektoru pro tepelná čerpadla. Jedná se o zhotovení vrtu o délce a průměru daným projektovou dokumentací, osazení vrtu dvoucestným či čtyřcestným kolektorem a následné injektáži vrtu jílocementovou směsí.