Technické a personální vybavení

Základní vybavení

- mobilní bagry a nakladače
- vrtání pro kotvení stroji Hilti průměru do 30 mm
- vrtací kladiva VK 22 do průměru 70 mm
- vrtací souprava Boart Longyear do 100 mm
- provádění rotačně příklepného vrtání samozávrtných tyčí IBO, SS jehel průměru do 50 mm s následnou injektáží cementovou nebo PUP
- jádrové vrtání s korunkami od 30 mm do průměru 200 mm
- jádrové vrtání prostupů dodatečně vytvořených v konstrukci od 100 mm do 650 mm
- diesel kompresory Atlas Copco
- tryskací zařízení regulovatelné a nasazené v rozmezí 20-1500 bar
- injektážní čerpadla jednosložkové a dvousložkové typu Stado, Pacco
- injektážní vysokotlaké šnekové čerpadlo IBO REP
- strojní omítačka pro vytvoření stěrek T-max
- zařízení pro nástřiky barev a sjednocujících nátěrů typu Storch
- brusné stroje HILTI, Cedima pro broušení horizontálních betonových konstrukcí, svislých k-cí
- torkretovací stroj Filamos pro nanášení stříkaného betonu
- řezný stroj pro provádění řezání spar v betonu a asfaltu, řezné diamantové kotouče
- drážkovací stroj Hilti s odsáváním
- vodní čerpadla pro odvodnění konstrukcí
- odvlhčovač stavebních konstrukcí na bázi vývěvy
- přístroje na stanovení zbytkových vlhkostí v konstrukci GMH 3850
- přístroje k určení teploty a vlhkosti COMMETER C3631

Z hlediska personálu jsme plně akceschopni na trhu stavebních zakázek.

Základ firmy tvoří konsolidovaný tým profesních pracovníků.Pracovní čety jsou vedeny vedoucími čet, kdy tito jsou odborně vedeni technickými pracovníky a inženýry.

Práce jsou prováděny špičkovými materiály uváděnými na trh renomovanými dodavateli.

Pracovníci mají odborná školení na práci s těmito materiály s vydanými osvědčeními pro tyto činnosti.

Tyto zvládnuté operace, činnosti, procesy v každodenní výrobě jsou podpořeny certifikáty řady ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Pro zvládnutí vysoce odborné práce v procesu in-situ jsou přizvaní qualitkonzultanti firem dodávajících materiály a technologie, spolupracujeme s vysokými školami na řešení specifických detailů ve stavebnictví a to zejména v oblasti geotechniky a statiky s Vysokou školou báňskou v Ostravě, v oblasti sanací betonových konstrukcí s VUT Brno a s Kloknerovým ústavem v Praze.

Dále pro podporu řešených úkolů dáváme stanoviska a technologická řešení projekčním organizacím a investorům.