SANACE BETONU

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

* REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

* TRYSKÁNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM

* PÍSKOVÁNÍ BETONOVÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

* TORKRETOVÁNÍ

* INJEKTÁŽE

Sanace betonu - Sanace kolektoru jejich zpevňování a hydroizolace . Kolektory jsou nejčastěji poškozeny na vnější straně obezdívky, tvoří se praskliny a dochází také k netěsnostem ve spojích. Pečlivě provedená sanace uvádí obezdívku kolektoru do původního stavu. Sanace spočívá ve vrtání otvorů v porušených místech a v následné injektáži pryskyřic za pomoci obturátoru, utěsňujícího vrt. Pryskyřice vnikající do puklin a poškozených míst tato místa po svém vytvrzení těsně vyplňují. Tímto způsobem je obezdívka kolektorů dokonale utěsněna. Takto sanované části kolektoru mohou být bez obav dále provozovány.

 

Sanace betonu - Opravy panelové výstavby

Dnešním problémem panelové výstavby počínající v 50 a 60 letech je její ztráta schopnosti betonu odolávat fyzikálním a chemickým účinkům. Obvykle je tato ztráta nazývána ztrátou trvanlivosti. Tato trvanlivost je dána změnou teploty a vlhkosti, kde jejich vzájemným působením dochází ke změnám jeho pevnosti, rozvrstvením zdiva , drolení a ztrátě celkové odolnosti.  jak tyto pochody ovlivnit a odstranit ?  Dnešním vhodným řešením jsou  sanace betonu pomocí zpevňující injektáže polyuretanovými pryskyřicemi, kde polyuretan nepodléhá  po vytvrzení žádným teplotním výkyvům a porušený beton zcelí i pod mikrotrhliny do 0,1mm. Zamezí se tak v těchto místechdalším pochodům a zvýší se tak jeho budoucí trvanlivost.