Politika společnosti

Motto: Našim krédem není být největší, ale nejlepší a nejspolehlivější.

 

Našim zákazníkům nabízíme:

 • jistotu
  • komplexní služby a rozšiřování sortimentu výrobků a technologií
  • varianty řešení s cenovou nabídkou a popř. s technologickým postupem
  • smlouvu jednoznačně popisující předmět dodávky
 • spolehlivost
  • zlepšování systému řízení společnosti v zájmu spokojenosti zákazníků
  • výrobky renomovaných firem v ověřené kvalitě
  • dodržení stanovených technologických postupů
  • splnění smluvních termínů a dodržení sjednané ceny
 • záruku
  • zajištění odborného zpracování projektů
  • práci provedenou kvalifikovanými odborníky
  • poskytování záručního i pozáručního servisu

 

Datum : 1.3.2006
Schválil : Ing. Marek Vavrečka

Zaměstnancům:

 • vytváříme příjemné pracovní prostředí
 • motivujeme je k dlouhodobým pracovním úvazkům
 • hodnotíme je podle pracovních výsledků
 • zajišťujeme jim odpovídající pracovní a ochranné pomůcky
 • pravidelně zvyšujeme mzdy

Naše společnost:

 • zvyšuje efektivitu prováděné práce
 • sleduje a minimalizuje náklady na nekvalitu
 • rozšiřuje své aktivity do dalších oblastí
 • zvyšuje obrat

Péče o životní prostředí:

 • omezujeme znečišťování ovzduší, vody a půdy
 • upřednostňujeme dodavatele, materiály a technologie ohleduplné k životnímu prostředí (ŽP)
 • zaměstnance i zákazníky poučujeme o přístupu k ŽP
 • dodržujeme legislativní a jiné požadavky vztahující se k ŽP
 • odpady třídíme, omezujeme jejich množství a dbáme na jejich správnou likvidaci