Nabídka prací

sanace zdiva a betonu

 • chemické injektáže
  • vysokotlaké a nízkotlaké injektáže
  • infůzní clony
  • vyplňování trhlin a dutin
 • sanační omítky
  • systémová řešení reprofilačních omítek
  • sušící omítky
  • vláknité, lehčené sanační omítky 1-3 vrstvé
  • aplikace spec. omítek - absorbční, protiplísňové
 • nátěrové systémy
  • hydroizolační nátěry
  • hydrofobizační nátěry
  • inhibitory koroze
  • pasivační nátěry
  • antigratify
  • krystalizace
  • ochrané nátěry
 • opravy rychletuhnoucími nateriály
  • utěsnění průsaků vody
  • fixační malty
  • zálivkové hmoty

vrtné práce

 • jádrové vrtání
 • zemní vrty

statické zajištění budov

 • nerez šroubovice
 • lanové kotvy
 • táhla, trny
 • uhlíkové lamely, tkaniny

mikropiloty

 • injektované ocelové mikropiloty
 • injektované kompoziové mikropiloty
 • závrtné mikropiloty

 

 

diagnostika staveb

 • vlhkostní průzkum
 • pevnostní zkoušky materiálů
 • návrhy sanace

izolace

 • stěrkové hydroizolace
 • tepelné izolace
 • izolace proti tlakové vodě

zpevňování zemin

 • zemní kotvy
 • mikropilotáže
 • tvorba geokompozitu
 • georohož

podlahy

 • syntetické podlahy
 • povrhové úpravy
 • broušení podlah

injektážní práce

 • vysokotlaké injektáže
 • nízkotlaké injektáže
 • speciální injekční práce

zakládání

bourací práce

betonářské práce

zednické práce

torkret

tryskání vodním paprskem