MIKROPILOTY

MIKROPILOTY  - SPECIÁLNÍ REKONSTRUKCE

* STABILIZACE SVAHU

Vlivem růstu infrastruktury , včetně komunikací a také požadavků na zabezpečení kvalitně dimenzovaných staveb zákonitě dochází k připravenosti a zabezpečení těchto děl z hlediska založení staveb. zajiěštění těchto požadavků dosahujeme především v kvalitní kombinaci injektážních technologií spolu se svorníky, kotvami a mikropiloty.

( MIKROZÁPORY, MIKROPILOTY, MIKROPILOTOVÉ TĚSNÍCÍ STĚNY, HŘEBÍKOVÁNÍ )

* UTĚSŇOVÁNÍ HRÁZÍ - viz. těsnící injektáže

* REKONSTRUKCE

* SPECIÁLNÍ BETONÁŽE