HYDROIZOLACE

HYDROIZOLACE - UTĚSNĚNÍ - ZAMEZENÍ PRUNIKU VODY

* DODATEČNÁ HYDRIZOLACE POMOCÍ INJEKTÁŽÍ ZDIVA

   ( PUR, INJEKTÁŽNÍ  GELY,  EPOXIDOVÉ INJEKTÁŽE )

* HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

* HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY ( CEMENTOVÉ, BITUMENOVÉ )

* SANACE VLHKÉHO ZDIVA

* SANAČNÍ OMÍTKY

* TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE

Hydroizolace - Zamezení průniku vody ze dna stavební jámy.

Přítok vody do stavební jámy je obvykle způsobován vyšší hladinou spodní vody. Toto není přípustné zejména ve stavbních jámách které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti dalších objektů, kdy hrozí jejich sedání. V tomto případě , i přes veškeré čerpání vody, může dojít k nahromadění velkého množství vody, která může zcela zastavit další práce. hydroizolace formou injektáže polyuretanovými pryskyřicemi dovoluje celkové utěsnění přítoků vody. Vymytý písek je nahrazen reagující pryskyřicí , což umožňuje přenesení zatížení základové desky po celé ploše. ( zajištění stavebí jámy, stěn, kotvení stěn, kotvení a zpevňování dna namáhaného spodní vodou )

Hydroizolace -  proti průsakům vody a vlhkosti podzemních objektů

V současnosti dochází ve stavebnictví k nárustu výstavby a způsobům založení staveb ve větších hloubkách jak u vyšších patrových budov, tak např. i u podzemních garáží. Rostou zde zákonitě požadavky na suchou konstrukci. Hydroiolace s použitím polyuretanových pryskyřic jak u novostaveb tak i u oprav starších uvedených objektů je z hlediska svých vlastností jedním z nejlepších možných řešení , neboť PUP jsou velice pružné a pevné materiály.

Hydroizolace - bazénů, vodovodních nádrží a van

Problematika průsaků vody , či jiných kapalných látek do vodovodních nádrží , jímek, bazénů, či jiných van je velmi častá. jak u starších konstrukcí , tak i u novějších dochází často k porušení použité izolace , či k celkové ztrátě její účinnosti. Hydroizolace neboli obnovit nepropustnost těchto konstrukcí lze provést mnoha technologiemi, avšak nejdůležitějším bodem je navázat na původní izolaci, kde častokrát z ekonomického a časového hlediska vítězí bezvýkopová a nedestrukční metoda hydroizolace pomocí vysokotlaké injektáže PUP. Touto metodou dochází ke stoprocentnímu spojení nové i staré izolační vrstvy , či komplexnímu vytvoření nové izolace. ( sanace hrází, přehradních nádrží a ČOV, zpevnění a utěsnění dna včetně kanalizačních prostupů, zamezení podtékání hrází, splavů stavidel)

Hydroizolace - Utěsnění vlhké obezdívky tunelů

V případě výskytu netěsností v obezdívce silničních nebo železničních tunelů dochází v zimě v důsledku nízkých teplot k ohrožení jejich bezpečného provozu. Tento problém lze vyřešit pomocí hydroizolace formou tlakové těsnící injektáže polyuretanovými pryskyřicemi. Velmi často jsou tunely budovány v prostředí kde dochází k porušení těsnosti zdiva a nárustu vlhkosti i průsakům povrchových či spodních vod. Hydrizolace aplikací cementové suspenze při těchto poškozeních negarantuje dokonalé utěsnění zejména při větších rozměrech tohoto poškození. V těchto případech jsou dosahovány dobré výsledky pomocí injektáže polyuretanovými pryskyřicemi o nízké viskozitě. Tato pryskyřice bez problémů proniká vrstvami rozrušeného zdiva i písku a dokonale  utěsňuje poškozená místa čímž je zajištěná hydroizolace. ( vytvoření dodatečných izolací, utěsnění obezdívky, stabilizace nadloží )